Verlanglijst

 

 Onze merken

Sofa Clean(23)

 Categorieën

 1. Leder
  1. Onderhoud
   1. Beschermde leder
   2. Natuur leder
   3. Briljante Leder
   4. Nubuck leder
  2. Renovatie
   1. Beschermde leder
   2. Natuur leder
   3. Briljante Leder
   4. Nubuck leder
  3. Pack
   1. Beschermde leder Pack
   2. Natuur leder Pack
   3. Briljante leder Pack
 2. Textiel
  1. Onderhoud
  2. Vlek afnemen
  3. Bescherming
  4. Pack
 3. Gereedschappen
  1. Gereedschappen

Filteren op kenmerken

Kenmerken


PRIVACY POLICY

U communiceert via onze website voor online verkoop, een aantal 'persoonlijke gegevens'. Deze gegevens zijn die u als een fysieke persoon identificeren.

At SOFACLEAN®, wij streven er naar alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en altijd met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de hieronder vermelde beginselen.

Afgesproken is dat door gebruik van onze e-shop site, u bent zich bewust van dit privacybeleid en dienovereenkomstig de inzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens machtigen, zoals hieronder beschreven.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHANDELING EN DE ONDERAANNEMERS

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zijn behandeld met voorzichtigheid en respect.

De details van het bedrijf zijn de volgende:

LOMATEX bvba

39 avenue du vieux frêne

6280 Loverval

België

BTW : BE0861.481.051

Tel. : + 32 71 37 29 79

Fax : + 32 71 335 57 43

E-mail: info@sofaclean.be

De realisatie van de verzameling en de verwerking van gegevens met betrekking tot gebruikers wordt uitgevoerd in samenwerking met onderaannemers, zorgvuldig geselecteerd voor hun professionalisme en eerlijkheid. Deze onderaannemers kunnen slechts op de instructie van SOFACLEAN®, en voor zijn rekening handelt. Zij zijn verplicht alle de principes geformuleerd in dit Handvest privacy te respecteren en de gegevens die zij alleen voor het doel ingesteld door SOFACLEAN® verzamelen niet gebruiken.

SOFACLEAN® werkt met de volgende toeleveranciers:

ZAKELIJKE adviezen BVBA http://www.businessadvices.be/

BPOST http://www.bpost.be/

Deze lijst is niet uitputtend, en kan op elk gewenst moment worden gewijzigd.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig te evalueren het privacybeleid van deze partijen, wanneer het duidelijk is gemaakt van hun diensten gebruik.

VERZAMELDE GEGEVENS

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u ons verstrekt via formulieren op de website. Deze informatie kan bevatten: uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw huisadres details en eventueel bankgegevens. Elk formulier informeert specifiek de gebruiker van het teken verplicht of facultatief voor de bepaling van elk van de gevraagde gegevens, en de gevolgen verbonden aan de geweigerd te verstrekken. SOFACLEAN® verzamelt geen gevoelige informatie, zoals informatie over uw etniciteit, uw politiek, uw lichamelijke of geestelijke gezondheid, uw filosofische of godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, enz.

Wij verzamelen ook extra informatie over uw automatisch wanneer u de Site bladert. Deze informatie kan worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, met inbegrip van door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg voor meer informatie onze Cookie verklaring.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens met de vereiste voorzorgsmaatregelen, en alleen om u te voorzien van een betere kwaliteit van de diensten waarvoor u geabonneerd bent op onze website of die u hebt verzonden ons uw details.

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven, kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, voor het verzenden van dat dergelijke nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, raden producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn. U kunt dit recht op elk gewenst moment annuleren.

Het is mogelijk om uw e-mailadres gebruiken om u te contacteren in enquêtes en opiniepeilingen. Uw mening is erg belangrijk om onze Site te verbeteren!

In termen van gegevensverzameling passen we het beginsel van spaarzaamheid en terughoudendheid. Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode die verder gaan dan nooit de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. SOFACLEAN® garandeert u dat de verwerking van de gegevens altijd trouwe en wettig zullen.

VEILIGHEID, CONFIDENTIALITEIT, OVERDRACHT

Om ervoor te zorgen maximale respect voor uw privacy, roept SOFACLEAN® aan onderaannemers die voldoende waarborgen inzake veiligheid bieden. Dit zijn alle fysieke, technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd en gebruik inclusief beveiliging en erkende codering processen zorgen voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen elk verlies, door een ongeluk tenietgaan, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal.

De persoonlijke gegevens verzameld op deze Site zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, en niet zal beschikbaar worden gesteld aan derden, met uitzondering van onze toeleveranciers, tenzij het niet wettelijk verplicht.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen buiten de Europese Unie. In dit geval SOFACLEAN® zorgt ervoor dat de overdracht voldoet aan het wettelijk kader. SOFACLEAN® garandeert dat geen overdracht aan een land dat niet een passend beschermingsniveau biedt, zal worden gemaakt, tenzij

- de betrokkene ongetwijfeld gaf zijn toestemming voor de overdracht;

- de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en SOFACLEAN®, of de uitvoering van de pre-contractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene;

- de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst is gesloten of te sluiten, in het belang van de betrokkene, tussen SOFACLEAN® en een derde;

- de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is voor back-up van zwaarwegend algemeen belang of voor de erkenning, de uitoefening of de verdediging van een recht tot de rechter;

- de doorgifte noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokken persoon.

In ieder geval de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, waarmee een passend beschermingsniveau niet zou worden ondersteund door contractbepalingen types goedgekeurd door de EuropeseCommissie of voor sommige transfers naar de Verenigde Staten van Amerika, door de eerbiediging door de ontvanger van de Safe harbour beginselen.

UW RECHTEN

Overeenkomstig de geldende voorschriften hebt u een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking. U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, alsmede het recht op bezwaar, voor legitieme en ernstige redenen op een bepaalde situatie, die gegevens over u onderworpen aan een behandeling, zijn behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op de gronden genoemd in artikel 5 ((, b) en (c) van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van de persoonsgegevens.

Kunt u ons uw verzoek direct per e-mail naar info@sofaclean.be die wij zo spoedig mogelijk zullen.

Alle e-mail of nieuwsbrieven die uiteindelijk zal worden verzonden omvat een uitschrijflink waarop u klikken kunt om te stoppen met het ontvangen van promotionele informatie van ons.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze privacyverklaring Handvest (privacy policy) kan worden het onderwerp van wijzigingen en amendementen. Dit zal duidelijk worden aangegeven. Het is uw verantwoordelijkheid als een gebruiker te raadplegen van dit document regelmatig om te leren over eventuele wijzigingen.

Aarzel niet om ons te contacteren per e-mail voor vragen op info@sofaclean.be

 

 

Blijf op de hoogte, Meld u aan voor onze maandelijkse informatie-niews :

© 2017 Business Advices - Print · Web · Consulting

 Besoin d'aide ?

Nous sommes ravis de pouvoir vous conseiller.Aujourd'hui 09:20